درباره مرکز

تعداد بازدید:۲۰۸۹

معرفی مدیریت امور حقوقی قراردادها وپاسخگویی به شکایات

 

مدیریت امور حقوقی دانشگاه ابتدا تحت عنوان دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی و اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه دانشگاه و تنظیم روابط حقوقی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه به نحوی که منافع بیت المال و مصالح دانشگاه تامین گردد تشکیل و بعد از چند دهه فعالیت با اصلاح چارت سازمانی و تصویب هیأت امنای محترم دانشگاه به اداره امور حقوقی ارتقاء یافته و در راستای تحقق اهداف و وظایف خود فعالیت کرده است. در حال حاضر مدیریت امور حقوقی در زیر مجموعه ریاست محترم دانشگاه بوده و عهده دار انجام امورات ذیل است:

 

1-     بررسی حقوقی قرارداد های منعقده فیمابین واحدهای مختلف دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعلام نظر حقوقی و نظارت برحسن اجرای آنها.

2-     حضور در جلسات دادسراها، دادگاههای حقوقی و جزائی، دادگاه تجدید نظر استان، شورای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، کمیسیون حل اختلاف استانداری و دفاع از حقوق و منافع دانشگاه در ارتباط با پرونده های مرتبط با دانشگاه .

3-     پیگیری مسائل حقوقی پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه نهایی.

4-     بررسی و اعلام نظر حقوقی درخصوص پیش نویس اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه .

5-     طرح و اقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به حقوق و منافع دانشگاه تعدی و تجاوز کرده و یا از انجام تعهد استنکاف یا تخلف نموده اند.

6-     پیگیری امور مربوطه به مستنکفین از انجام تعهدات بورسیه های دانشگاه و وزارت متبوع از طریق واحد اجرای ثبت یا محاکم قضایی در تبریز و شهرستانهای تابعه استان آذربایجان شرقی.

7-     پاسخگوئی به استعلامات حقوقی واحدهای مختلف دانشگاه در موارد ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین مربوط به دانشگاه و آموزش عالی کشور.

8-     انجام اقدامات قانونی و حقوقی درخصوص تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دانشگاه که دارای کاربری آموزشی عالی می باشند با همکاری مدیریتهای ذیربط دانشگاه.

9-     معاضدت قضایی از کارکنان محترم دانشگاه وفق قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 1376 در محاکم قضایی و مراجع قانونی.

10-تنظیم لوایح حقوقی و کیفری در ارتباط با پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و مراجع قانونی.

     همچنین مدیریت امور حقوقی دانشگاه به عنوان نماینده معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان بوده و عهده دار امور ارجاعی از قبیل: اخذ تعهد محضری، سپردن وثیقه ملکی، در رهن بردن املاک وثیقه، فک رهن، تبدیل وثیقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از طریق محاکم قضایی و مراجع قانونی از جمله واحد اجرای ثبت می باشد.

 

آدرس: تبریز - بلوار 29 بهمن ، دانشگاه تبریز ،سازمان مرکزی،

ساختمان حوزه ریاست ، طبقه اول ،
مدیریت امور حقوقی 

تلفن تماس: 33343008- 041

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۷