اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۲۸۳۵

شرح وظایف :

تهیه و تنظیم دادخواست، لوایح و انجام امور دفاع در موضوعات مختلف حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، اداری و...با شرکت در جلسات دادرسی و رسیدگی به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه در مراجع قضایی ، شبه قضایی و اداری با لحاظ صرفه و صلاح دانشگاه و انعکاس نتایج آن به مقام مافوق.

- بررسی شکلی و ماهوی و تطبیق کلیه قراردادهای دانشگاه با قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی .

- نظارت بر انجام امور مربوط به پیمانها ،قراردادها و تفاهم نامه ها ، موافقت نامه ها ، لوایح قضایی ، مزایده ها و مناقصه ها و...

- بررسی و مطالعه مستمر در زمینه های حقوقی و جمع آموری و طبقه بندی منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم.

- پیگیری مستندسازی اموال غیر منقول دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

- انجام اقدامات قانونی و حقوقی در خصوص تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دانشگاه با کاربری آموزش عالی با همکاری مدیریتهای ذیربط دانشگاه.

- اخذ تعهد ووثیقه ملکی از متعهدین معرفی شده توسط دانشگاه و وزارتخانه متبوع و سایر امور مربوط به آنها.

- پی گیری و اقدام در خصوص اجرای تعهدات مستنکفین از تعهد بورسیه های دانشگاه و وزارت متبوع از طریق واحد اجرای ثبت یا محاکم قضایی استان با ارجاع مقام مافوق و وزارتخانه متبوع.

- ارایه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات دانشگاه در زمینه مسائل حقوقی .

-معاضدت قضایی از کارکنان محترم دانشگاه وفق قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 1376 در محاکم قضایی و مراجع قانونی .

رسیدگی به شکایات و اقامه  پاسخگویی به کلیه دعاوی واقدامات قضایی در دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری وسازمان بازرسی کل کشور.

- انجام کلیه اموری که توسط مقام مافوق در چهارچوب وظایف مربوطه محول می گردد.

آدرس : تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز -مدیریت امور حقوقی قراردادها ورسدگی به شکایات

تلفن تماس : 041- 33343008     041-33393564

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۷